پروژه مسکونی/ تجاری یوسف آباد قبل از سال 1379 در زمینی به مساحت 537 متر مربع و با زیربنای کل 7.575 مترمربع کلید خورد. تعداد واحدهای مسکونی احداث شده شامل 31 واحد مسکونی در 13 طبقه می باشد.

100 %
نام پروژه
یوسف آباد
موقعیت مکانی
تهران، یوسف آباد
مساحت زمین
537 مترمربع
مساحت زیربنای کل
7.575 مترمربع
مساحت زیربنای مفید بخش تجاری
199/7 مترمربع
مساحت زیربنای مفید بخش مسکونی
4.087 مترمربع
تعداد واحد مسکونی
31 واحد
تاریخ شروع پروژه
1379