رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

رویدادها و تازه های خبری

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی و ساختمان تهران(سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی و ساختمان تهران(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به روش (حضوری و الکترونیکی)شرکت نوسازی و ساختمان تهران(سهامی عام)

اقدام«وساخت» برای بازارگردانی
اقدام«وساخت» برای بازارگردانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل۲۷ قطعه زمین خلخال را به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واگذار کرد.


چندرسانه ای


مطالب و مقالات