شرکتِ نوــــازی و ــــاختمانِ تهــران

پیشرو در ــــرمایه گذاری هوشمند


شرکت نوسازی و ساختمان تهران با نام اختصاری «نوسا» با هدف مدیریت، تولید و ارتقا سطح کمی و کیفی پروژه های ساختمانی و انبوه سازی تاسیس شد.
نوسا با حمایت اداره کل راه و شهرسازی و سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال از مهرماه سال 75 آغاز به کار کرد. جذب تسهیلات از بانک ها، مشارکت با اشخاص در ساخت پروژه ها و تبدیل دارائی های غیر مولد به دارائی های مولد جز سیاست های مالی و اعتباری شرکت می باشد. این شرکت در ادامه اهداف و فعالیت های خود در تاریخ 9 دی 83 با نماد ثنوسا در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و از یک هفته بعد از آن تاریخ مورد معامله قرار گرفت.

همکاران تجاری
شرکتهای وابسته و همکار
slide2
نمونه اسلایدر

پروژه‌هـای ــــرمایه‌گذاری

پروژهـای شاخص ســرمایه‌گذاری در حوزره‌های عمرانی، شهری و ساختمانی