پروژه ی مسکونی بم بمساحت عرصه 23.811 مترمربعدر 4 بلوک 4 طبقه،  با توجه به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با شرکت ساختمانی بهکار و توسعه آذربایجان از سال 1383 آغاز و در پایان سال 1385 خاتمه یافته و پروژه تحویل سازمان گردیده است.

100 %
نام پروژه
بم
موقعیت مکانی
کرمان، بم
مساحت زمین
23.811 مترمربع
نوع اجرا
مشارکتی
تاریخ شروع پروژه
1383
تعداد طبقات
4 طبقه
تعداد واحدها
192 واحد