پروژه ی پاسارگاد کیش جزو پروژه های مسکونی شرکت نوسازی و ساختمان تهران در سال های 1381 الی 1385 می باشد. مساحت زمین این پروژه 10.184 مترمربع بوده است.

100 %
نام پروژه
پاسارگاد کیش
موقعیت مکانی
جزیره کیش
مساحت زمین
10.184 متر مربع
تاریخ شروع پروژه
1381