پروژه مسکونی 320 واحدی دستواره شوش در زمینی بمساحت 16.520 مترمربع و با زیر بنای کل 22.226 مترمربع و زیربنای مفید 19.158 مترمربع در بلوکهای 4 الی 6 طبقه احداث گردیده است.

100 %
نام پروژه
دستواره شوش
موقعیت مکانی
شوش
مساحت زمین
16.520 مترمربع
مساحت زیربنای کل
22.226 مترمربع
مساحت زیربنای مفید
19.158 مترمربع
تاریخ شروع پروژه
1376
تعداد طبقات
4 الی 6 طبقه