به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از تسویه تسهیلات و آزادسازی وثایق بانک‌های اقتصاد نوین و سینا خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ در خصوص تسویه تسهیلات اخذ شده از بانک اقتصاد نوین به استحضار می‌رساند، کلیه تسهیلات مربوط به این شرکت و شرکت‌های گروه جمعاً به مبلغ ۵.۲۳۰ میلیارد ریال تسویه و تمامی تضامین نزدبانک اقتصاد نوین عودت شده است.

گفتنی است، با توجه به تسویه مطالبات بانک کارآفرین کلیه تضامین نیر به شرکت عودت شده است.